Judisk Kultur

J! Talks
Yael Bartana, Israel

J! Talks at Norrköpings konstmuseum
What can art do?
Yael Bartana In conversation with Helena Scragg
Onsdag 7 september, Kl 18:00 –19:00

Yael Bartana is currently exhibiting her video-work The Undertaker (2019) as part of the exhibition Noa Eshkol: Rules, Theory & Passion. Yael Bartana (born Israel, 1970) observes, documents, breaks down, and reinvents public rituals, ceremonies, and social practices intended for collective group identity. Her art provokes an activist viewing – asking visitors to engage in the political act of reflecting on one’s own responsibility in society. In her films, installations, photographs, staged performances and public monuments Yael Bartana investigates subjects like national identity, trauma, and displacement, often through ceremonies, memorials, public rituals and collective gatherings.

Her work has been exhibited worldwide, and is represented in the collections of many museums, including the Museum of Modern Art, New York; the Tate Modern, London; and the Centre Pompidou, Paris. She exhibited at Moderna Museet Malmö 2010 and most recently her work Two Minutes to Midnight was exhibited at Cecilia Hillström Gallery in Stockholm April 7–May 14 2022. She currently lives and works in Berlin and Amsterdam.

Helena Scragg is Norrköpings Konstmuseums’ curator-of-exhibitions

The discussion is presented in connection with the exhibition Noa Eshkol: Rules, Theory & Passion at Norrköpings konstmuseum.

https://www.norrkopingskonstmuseum.se

The October 7 Forum
Saturday May 25
Opening session 19.00 – 21.00
Sunday May 26
Panels 10.00 – 17.00
Konstakademien
Salman Rushdie
Mottagare av
Gilel Storch Award 2024
”En ledande symbol för yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter i en tid då det är särskilt angeläget att försvara och upprätthålla dessa värden.”
Donera
Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige.

Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige. Donera gärna till vår verksamhet eller till ett särskild projekt som ligger dig varmt om hjärtat. Informera oss om Din donation ska vara anonym eller om Du tillåter oss publicera ditt namn på våra publikationer och på vår hemsida.

Ditt bidrag och engagemang är viktiga för oss. BG 755-4132

Vi svarar gärna på dina frågor: info@judiskkultur.se