Judisk Kultur

Bokmässan 2023
Överlevandes berättelser: ett svenskt kulturarv?

Sedan 1980-talet har många överlevande från Förintelsen berättat om sina liv och erfarenheter. Överlevandeberättelser har blivit något som generationer av svenskar har mött under sin skoltid och uppväxt, vilket format en kollektiv förståelse av Förintelsen som en allmänmänsklig angelägenhet. Christer Mattsson, Semmy Stahlhammer och Katherine Hauptman diskuterar vår förståelse av de överlevandes berättelser. Hur har dessa tagit sig uttryck? Kan de förstås som en del av det svenska kulturarvet? Moderator: Tommy Ringart, ordförande i föreningen Förintelsens överlevande. I samarbete med Segerstedtinstitutet, Sveriges museum om Förintelsen och Föreningen Förintelsens Överlevande i Sverige.

J! Talks
Kafkalungan
Franz Kafka Centennial
Cecilia Hansson och Maria Stepanova
Moderator: Malin Ullgren, författare och journalist, DN
24 september, kl. 19.00 Konstakademien
Donera
Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige.

Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige. Donera gärna till vår verksamhet eller till ett särskild projekt som ligger dig varmt om hjärtat. Informera oss om Din donation ska vara anonym eller om Du tillåter oss publicera ditt namn på våra publikationer och på vår hemsida.

Ditt bidrag och engagemang är viktiga för oss. BG 755-4132

Vi svarar gärna på dina frågor: info@judiskkultur.se