Judisk Kultur

J! Symposium
Vad är judisk historia?

J! Symposium
Vad är judisk historia?
Samtal, musik, bokbord

Söndag 7 november kl. 14:00-16:30 inkl. paus (vi bjuder på fika i pausen)
Historiska museet, Hörsalen
Narvavägen 13-17

Medverkande: Anders Hammarlund, Göran Rosenberg, Malin Norrby, Carl Henrik Carlsson.
Reflektion efter pausen: Lars Dencik
Moderator: Lars M Andersson
Musik: Alexander Freudenthal
Programmet är en del av serien Jude i Sverige.

Biljetter

Varmt Välkomna.

Om programmet:

Under de senaste åren har böcker om judisk historia i vid mening varit en tydlig strömfåra i den svenska bokfloden. Men vad menar vi egentligen när vi talar om ”judisk historia”? Är det fråga om judarnas historia eller historiens judar? Är det särart och marginalitet eller kulturell interaktion med omvärlden som står i fokus? Folket eller religionen? Det finns också ett idéhistoriskt perspektiv; judendomen är en utpräglad minneskultur, och Tanach och Gamla testamentet med dess krönikor, genealogier, kronologier och berättelser har spelat en central roll för det västerländska historiemedvetandet. Fram till 1700-talet var egentligen all historia biblisk; man tolkade sin historia med skapelseberättelsen som yttersta referenspunkt. Och i vår egen samtid – är vi osunt historiefixerade, eller är historien kanske ett judiskt kall?

Dessa och många andra frågor tänker vi belysa och diskutera i programmet Vad är judisk historia? den 7 november. Medverkande spanare är historikern Carl Henrik Carlsson, författaren och kulturhistorikern Anders Hammarlund, Judiska bibliotekets föreståndare Malin Norrby, professorn i socialpsykologi Lars Dencik samt författaren Göran Rosenberg. Moderator är Lars M Andersson, föreståndare för Forum för judiska studier vid Uppsala universitet.

För det musikaliska spanandet svarar Alexander Freudenthal.

I samarbete med Historiska museet. Tack till Kulturrådet, Stockholms stad & Region Stockholm.

Salman Rushdie
Mottagare av
Gilel Storch Award 2024
”En ledande symbol för yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter i en tid då det är särskilt angeläget att försvara och upprätthålla dessa värden.”
Donera
Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige.

Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige. Donera gärna till vår verksamhet eller till ett särskild projekt som ligger dig varmt om hjärtat. Informera oss om Din donation ska vara anonym eller om Du tillåter oss publicera ditt namn på våra publikationer och på vår hemsida.

Ditt bidrag och engagemang är viktiga för oss. BG 755-4132

Vi svarar gärna på dina frågor: info@judiskkultur.se