Judisk Kultur

En kväll tillägnad Jackie Jakubowski

En kväll tillägnad Jackie Jakubowski
Judisk Krönikas pris till Jackie Jakubowskis minne tilldelas Dorotea Bromberg
Måndag, 9 oktober kl. 19:00
Barockhallen, Historiska museet

Samtal: Om yttrandefrihet

Dorotea Bromberg, Ola Larsmo, Hans-Gunnar Axberger

Moderator: Karin Olsson

Musik: Sternfall

Reading: Ellen Jelinek

Salman Rushdie
Mottagare av
Gilel Storch Award 2024
”En ledande symbol för yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter i en tid då det är särskilt angeläget att försvara och upprätthålla dessa värden.”
Donera
Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige.

Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige. Donera gärna till vår verksamhet eller till ett särskild projekt som ligger dig varmt om hjärtat. Informera oss om Din donation ska vara anonym eller om Du tillåter oss publicera ditt namn på våra publikationer och på vår hemsida.

Ditt bidrag och engagemang är viktiga för oss. BG 755-4132

Vi svarar gärna på dina frågor: info@judiskkultur.se