Judisk Kultur

English

Gilel Storch Award

May 17, Konserthuset Stockholm

Interview with Joachim Gauck in DN 17/5 dn.se/insidan/mot-prasten-fran-det-osttyska-miljonprogramsomradet-som-blev-president/

dn.se/insidan/mot-prasten-fran-det-osttyska-miljonprogramsomradet-som-blev-president/

dn.se/kultur-noje/tysk-ex-president-far-nytt-manniskorattspris/


Jewish New York

April 22, Berns, Stockholm

DN.se

Broadway world


It Sounds Better in Yiddish/Det låter bättre på jiddisch

3-4 March, Kungl. Musikhögskolan, Stockholm

Svd.se