Judisk Kultur

The Gilel Storch Award år 2020 tilldelas Gloria Steinem och Göran Persson 

Gilel Storch Award för år 2020 tilldelades den amerikanska författaren, politiska aktivisten och feministen Gloria Steinem för hennes livslånga och hängivna insatser för kvinnorörelsen, för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Gloria Steinem (f. 1934) har vigt sitt liv åt kvinnosaken. Hon har lett protestmarscher och turnerat genom landet som efterfrågad talare. Steinem började sin professionella bana som journalist i New York. 1968 var hon med om att grunda New York Magazine där hon var redaktör och politisk journalist. Hon var likaledes med om att grunda Ms. Magazine, den första tidskrift i USA som täckte kvinnorörelsen och frågor om kvinnors rätt (snarare än att publicera texter om hushållsgöromål). 1972 stiftade Steinem tillsammans med feministen och kongressledamoten Bella Abzug, kongressledamoten Shirley Chisholm och feministen Betty Friedan organisationen National Women’s Political Caucus. Organisationen stödjer jämställdhet och verkar för att få tillstånd större jämställdhet mellan kvinnor och män vid tillsättning av offentligliga tjänster. Steinem är även medstiftare till flera andra organisationer som verkar för kvinnors lika rättigheter. År 2013 tilldelade president Barack Obama Gloria Steinem Presidentens Frihetsmedalj, USA:s högsta hedersutmärkelse för civila.

Gilel Storch Award för år 2020 tilldelades Sveriges förutvarande statsminister Göran Persson för hans ihärdiga bidrag i kampen mot antisemitism och konstruktiva insatser för att etablera och stödja utbildning, forskning och vidmakthållandet av minnet om Förintelsen. Göran Persson har visat att en persons insats kan göra skillnad.

Göran Persson (f. 1949) var Sveriges statsminister mellan åren 1996 - 2006. År 1997 initierade han en kampanj för att upplysa allmänheten om Förintelsen. Detta ledde bl a till att boken “… och om detta må ni berätta” gavs ut. Boken var beställd av svenska regeringen, trycktes i 1,5 miljoner exemplar och gavs bland annat till skolbarn i Sverige som ett inslag i projektet Levande historia, även det initierat av Göran Persson. Upprättandet av The International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research skedde även det på initiativ av Göran Persson. Genom Göran Perssons hängivna insats ledde detta till The Stockholm Conference 2000, som samlade internationella ledare från politik och civilsamhälle bakom behovet för utbildning, forskning och vidmakthållandet av minnet om Förintelsen. Göran Perssons initiativ gav upphov till den s k Stockholmsdeklarationen och IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance). Malmöforumet om antisemitism och minnet av förintelsen, som planeras att hållas i oktober 2021, är en direkt uppföljning av det initiativ som togs av statsminister Göran Persson år 2000. 

På grund av pandemin och nuvarande restriktioner kommer Gilel Storch Award, som skulle ha ägt rum i Konserthuset Stockholm, i stället att sändas online måndag den 10 maj 2021. 

Evenemanget visar en intervju med Gloria Steinem från hennes bostad i New York, ledd av författaren och journalisten Abigail Pogrebin, samt en intervju med Göran Persson från Judisk kulturs ateljé i Konstakademiens lokaler, ledd av Peter Wolodarski, Chefredaktör på Dagens Nyheter.

Ett publikt evenemang med Gloria Steinem och Göran Persson kommer att hållas i Stockholm så snart det är tillåtet, troligen hösten 2021 eller våren 2022.

Marcus Storch, ordförande Gilel Storch Award

Lizzie Oved Scheja, VD Gilel Storch Award & Judisk kultur i Sverige

Om Gilel Storch Award

Gilel Storch Award tilldelas personer som genom framstående verksamhet har bidragit till att främja demokratiska, universella och humanistiska värden i Gilel Storchs anda. Gilel Storch (1902 -1983) gjorde hjältemodiga humanitära insatser för att rädda människor undan Förintelsen. Han föddes i Lettland, och flydde efter andra världskrigets utbrott till Sverige, där han under krävande omständigheter, förhandlade fram djärva initiativ som väsentligt bidrog till att rädda judar från Förintelsen. Gilel Storchs insatser drevs av mod, engagemang, insikt och hängivelse för medmänniskor.

Pristagare – en eller flera – väljes oberoende av nationalitet. Pristagarna bjuds in till en prisceremoni i Stockholm, liksom till att ge en offentlig föreläsning eller delta i ett seminarium över ett till priset relaterat ämne.

Pristagarna får även ett gyllene pris, designat av Annie Winblad Jakubowski.

Priset förvaltas av Storchs Stiftelse. Dess styrelse har utsett en kommitté för beslut om Gilel Storchs pris bestående av Marcus Storch (ordförande), Lizzie Oved Scheja (VD), Lars Dencik, Elisabeth Douglas, Gustaf Douglas, Michael Sohlman och Gabriel Urwitz. För prisceremonin ansvarar J! –Judisk Kultur i Sverige.

Gilel Storch Award 2018 tilldelades Joachim Gauck, tidigare president i Förbundsrepubliken Tyskland.

Gilel Storch Award 2019 gick till Ruth Bader Ginsburg, domare i USA:s högsta domstol.

Kontakt

För administrativa frågor kring prisceremonin: gilelstorchaward@gmail.com

För intervjuer och övriga frågor: lizzie.scheja@judiskkultur.se

Gloria Steinem image: Kevin Abosch 

Tidigare mottagare

2018 Joachim Gauck

2018 Joachim Gauck

The Gilel Storch Award 2018 Laureate - Joachim Gauck.

The Gilel Storch Award 2018 was given former President of the Federal Republic of Germany, Joachim Gauck, for his lifelong, consistent and courageous struggle against oppression and for democracy, freedom and human rights. Joachim Gauck (b. 1940) served as President of Germany from 2012 to 2017. A former Lutheran pastor, he came to prominence as an anti-communist civil right activist in East Germany. Gauck’s activities and writings are geared towards defending freedom and human rights around the globe.

2019 Ruth Bader Ginsburg

2019 Ruth Bader Ginsburg

Domare Ruth Bader Ginsburg tilldelas 2019 års Gilel Storch Award för enastående insatser för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Under sina 25 år som ledamot av USA’s Högsta Domstol har Ruth Bader Ginsburg ihärdigt med dämpad stämma men stark röst och med lagen som instrument varit en framåtsyftande aktivist för minoriteters och kvinnors rättigheter. Med orubblig integritet, högsta intellektuella skärpa och fasta humanistiska värderingar som bas har Ruth Bader Ginsburg lyckats att åstadkomma avgörande genombrott för jämställdhet mellan kvinnor och män.

The golden prize

The golden prize

The golden prize

Två löv som pekar i olika riktningar, en förgylld växt med en inneboende förmåga att växa oändligt.

Konstnär: Annie Winblad Jakubowski

GILEL STORCH Kommitten

Marcus Storch / Chairman

Marcus Storch / Chairman

Born 1942 in Stockholm, Sweden. His education merits include Master of Engineering Degree from The Royal Institute of Technology in Stockholm (1967), Fellow of the Royal Swedish Academy of Engineering Science (1989), MD h.c. Karolinska Institutet (1996) and Fellow of the Royal Swedish Academy of Sciences (1997).  He is a board member in Axel Johnson AB (1997- ) and Öresund AB (2002- ) and has been Chairman of Custos AB, Mekonomen, Samhall AB, SNS (studieförbund Näringsliv och Samhälle), Stiftelsen Min Stora Dag. Previous engagement includes President and CEO of the AGA Group (1981-1996), Executive Vice President of the AGA Group (1977-1981), President of the Gas Division (1975-1981), President of Welding Division (1972-1975). Marcus Storch financed the Raoul Wallenberg monument outside the UN headquarters in New York and the monument for the Holocaust Victims on Raoul Wallenberg Place in Stockholm. 

Marcus Storch was Chairman of the Nobel Foundation from 2005 to 2013.  

Lars Dencik

Lars Dencik

Born 1941. Senior Professor of Social Psychology. He is carrying out research on the relations between societal modernization and Jewish life in Sweden and Europe – topics that he has also written and published extensively about.

Elisabeth Douglas

Elisabeth Douglas

Elisabeth Douglas is a Swedish Countess and finance-woman. She is member of the boards of Investment AB Latour, Boxholms skogar and Wasatornet. She is married to Gustaf Douglas and the couple has two sons, Carl and Eric. 

Gustaf Douglas

Gustaf Douglas

Born 1938. He is a Swedish count, businessman, billionaire, politician, and since 2007 a member of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

He is the oldest son of count Carl Ludvig Douglas, a Swedish nobleman and diplomat who was Royal Swedish Ambassador to Brazil, and his Prussian wife Ottora Maria Haas-Heye.

After an M.B.A. from Harvard Business School in 1964, he was CEO of the newspapers Dagens Nyheter and Expressen (1973 -1980). He founded his company Investment AB Latour in 1984, through which he now controls security firm Securitas AB, the world-leading lock producer Assa Abloy and more. 

Michael Sohlman

Michael Sohlman

Born 1944 in Stockholm, Sweden. BA, University of Uppsala, 1964. Further postgraduate studies at the universities of Uppsala and Stockholm - 1968.

1972-76 Ministry of Industry and Ministry of Finance; 1977-80 Permanent Swedish Delegation to the OECD, Paris, Financial Counsellor; 1981-1982 Research Department of the Social-Democratic Parliamentary Group; 1982-84 Ministry of Finance, Head of Planning, Economic Department; 1985-87 Ministry of Finance, Director of the Budget; 1987-89 Ministry of Agriculture, Under-Secretary of State; 1989-91 Ministry for Foreign Affairs, Under-Secretary of State for Foreign Trade;

Board Member inter alia Sweden Post Pension Fund, Chairman; Stockholm Institute of Transition Economies; Institute for Financial Research; The Crafoord Foundation. Member of the Royal Swedish Academy of Sciences and the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Officier de la Légion d'Honneur.

Michael Sohlman was Executive Director of the Nobel Foundation from 1992-2011.

Gabriel Urwitz

Gabriel Urwitz

Born 1949. Ph.D., adjunct professor of financial economics at the Stockholm School of Economics 1977-2002. Broad background in industry and finance.

Former CEO of Richard Hägglöf Fondkommission, Proventus AB, Gota Bank and Segulah.

Co-founded Segulah (1994). Executive Chairman of Segulah; Chairman of Segulah Advisor AB, Board member of Mitt i.

Lizzie Oved Scheja/ Director

Lizzie Oved Scheja/ Director

Founder and director of Judisk Kultur i Sverige. A graduate from UCLA School of Fine Arts, Scheja has been realizing high-profile culture programs in leading institutions in Sweden and internationally. She is translator of Scandinavian drama, has worked closely with Habima Israel National Theatre, and is an independent writer. 

Donera
Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige.

Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige. Donera gärna till vår verksamhet eller till ett särskild projekt som ligger dig varmt om hjärtat. Informera oss om Din donation ska vara anonym eller om Du tillåter oss publicera ditt namn på våra publikationer och på vår hemsida.

Ditt bidrag och engagemang är viktiga för oss. BG 755-4132

Vi svarar gärna på dina frågor: info@judiskkultur.se