Judisk Kultur

Ett internationellt pris till minnet av Gilel Storch

Ett pris till minne av Gilel Storch har instiftats. Det kommer att delas ut till personer som genom framstående verksamhet har bidragit till att främja demokratiska, universella och humanistiska värden i Gilel Storchs anda. Gilel Storch (1902-1983) gjorde hjältemodiga humanitära insatser för att rädda människor undan Förintelsen. Han föddes i i Lettland, och flydde efter andra världskrigets utbrott till Sverige, där han under krävande om- ständigheter, förhandlade fram djärva initiativ som väsentligt bidrog till att rädda judar från Förintelsen. Gilel Storchs insatser drevs av mod, engagemang, insikt och hängivelse för medmänniskor.

Pristagare – en eller flera – väljes oberoende av nationalitet.

Prissumman är för närvarande 250 000 kr. Pristagarna kommer att inbjudas till en prisceremoni i Stockholm, liksom att ge en offentlig föreläsning eller delta i ett seminarium över ett till priset relaterat ämne.

Priset förvaltas och finansieras av Storchs Stiftelse. Dess styrelse har utsett en kommitté för beslut om Gilel Storchs pris bestående av Marcus Storch (ordförande), Lars Dencik, Elisabeth Douglas, Gustaf Douglas, Lizzie Oved Scheja, Michael Sohlman och Gabriel Urwitz, vilka också tagit initiativ till priset.

För prisceremonin ansvarar J! – Föreningen för Judisk Kultur i Sverige.


Joachim Gauck – mottagare av Gilel Storch Award 2018

Priskommittén har beslutat att tilldela 2018 års Gilel Storch Award till den tidigare presidenten i Förbundsrepubliken Tyskland, Joachim Gauck, för hans livslånga, konsekventa och modiga kamp mot förtryck och för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Joachim Gauck (f. 1940) var president i Tyskland 2012–2017. Den före detta lutherska pastorn kom fram som en anti-kommunistisk civilrättsaktivist i Östtyskland. Gaucks aktiviteter och skrifter är inriktade på att försvara frihet och mänskliga rättigheter runt om i världen.

President Joachim Gauck fick priset den 17:e maj i Stockholms Konserthus av f.d Statsministern Ingvar Carlsson. Där gav han också en föreläsning och deltog i ett seminarium om Civil Courage i dagens politik tillsammans med professor Eva Illouz och Professor Bernard Wasserstein. Samtalet leddes av Björn Wiman, Dagens Nyheter kulturrredaktör.

Kontakt & Information: gilelstorchaward@gmail.com 

Se prisceremonin här.


The golden prize

The golden prize

The golden prize

Designed by Annie Winblad Jakubowski, the Golden Prize is the artist’s 3-dimensional interpretation of a detail in the Gilel Storch Awards logotype designed by Patric Leo. Two leaves pointing in different directions (can also be perceived as a person stretching out his or her arms), a tiny golden plant with the inherent capacity to grow infinitely.

GILEL STORCH Kommitten

Marcus Storch / Chairman

Marcus Storch / Chairman

Born 1942 in Stockholm, Sweden. His education merits include Master of Engineering Degree from The Royal Institute of Technology in Stockholm (1967), Fellow of the Royal Swedish Academy of Engineering Science (1989), MD h.c. Karolinska Institutet (1996) and Fellow of the Royal Swedish Academy of Sciences (1997).  He is a board member in Axel Johnson AB (1997- ) and Öresund AB (2002- ) and has been Chairman of Custos AB, Mekonomen, Samhall AB, SNS (studieförbund Näringsliv och Samhälle), Stiftelsen Min Stora Dag. Previous engagement includes President and CEO of the AGA Group (1981-1996), Executive Vice President of the AGA Group (1977-1981), President of the Gas Division (1975-1981), President of Welding Division (1972-1975). Marcus Storch financed the Raoul Wallenberg monument outside the UN headquarters in New York and the monument for the Holocaust Victims on Raoul Wallenberg Place in Stockholm. 

Marcus Storch was Chairman of the Nobel Foundation from 2005 to 2013.  

Lars Dencik

Lars Dencik

Born 1941. Senior Professor of Social Psychology. He is carrying out research on the relations between societal modernization and Jewish life in Sweden and Europe – topics that he has also written and published extensively about.

Elisabeth Douglas

Elisabeth Douglas

Elisabeth Douglas is a Swedish Countess and finance-woman. She is member of the boards of Investment AB Latour, Boxholms skogar and Wasatornet. She is married to Gustaf Douglas and the couple has two sons, Carl and Eric. 

Gustaf Douglas

Gustaf Douglas

Born 1938. He is a Swedish count, businessman, billionaire, politician, and since 2007 a member of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

He is the oldest son of count Carl Ludvig Douglas, a Swedish nobleman and diplomat who was Royal Swedish Ambassador to Brazil, and his Prussian wife Ottora Maria Haas-Heye.

After an M.B.A. from Harvard Business School in 1964, he was CEO of the newspapers Dagens Nyheter and Expressen (1973 -1980). He founded his company Investment AB Latour in 1984, through which he now controls security firm Securitas AB, the world-leading lock producer Assa Abloy and more. 

Gerald Nagler

Gerald Nagler

Born 1929 in Vienna, moved to Sweden with his family 1931.

Served as CEO in family company till 1982.

Secretary General of Helsinki Federation for Human Rights (the umbrella organization for all Helsinki Committees), based in Vienna (1984-1996)

Gerald Nagler is the Founder and Chairman of the Swedish Helsinki Committee for Human Rights - now called Civil Rights Defenders

Board member of Media Loan Development Fund - NY - Prague -  Moscow

Michael Sohlman

Michael Sohlman

Born 1944 in Stockholm, Sweden. BA, University of Uppsala, 1964. Further postgraduate studies at the universities of Uppsala and Stockholm - 1968.

1972-76 Ministry of Industry and Ministry of Finance; 1977-80 Permanent Swedish Delegation to the OECD, Paris, Financial Counsellor; 1981-1982 Research Department of the Social-Democratic Parliamentary Group; 1982-84 Ministry of Finance, Head of Planning, Economic Department; 1985-87 Ministry of Finance, Director of the Budget; 1987-89 Ministry of Agriculture, Under-Secretary of State; 1989-91 Ministry for Foreign Affairs, Under-Secretary of State for Foreign Trade;

Board Member inter alia Sweden Post Pension Fund, Chairman; Stockholm Institute of Transition Economies; Institute for Financial Research; The Crafoord Foundation. Member of the Royal Swedish Academy of Sciences and the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Officier de la Légion d'Honneur.

Michael Sohlman was Executive Director of the Nobel Foundation from 1992-2011.

Gabriel Urwitz

Gabriel Urwitz

Born 1949. Ph.D., adjunct professor of financial economics at the Stockholm School of Economics 1977-2002. Broad background in industry and finance.

Former CEO of Richard Hägglöf Fondkommission, Proventus AB, Gota Bank and Segulah.

Co-founded Segulah (1994). Executive Chairman of Segulah; Chairman of Segulah Advisor AB, Board member of Mitt i.

Lizzie Oved Scheja/ Director

Lizzie Oved Scheja/ Director

Founder and director of Judisk Kultur i Sverige. A graduate from UCLA School of Fine Arts, Scheja has been realizing high-profile culture programs in leading institutions in Sweden and internationally. She is translator of Scandinavian drama, has worked closely with Habima Israel National Theatre, and is an independent writer. 

Donera
Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige.

Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige. Donera gärna till vår verksamhet eller till ett särskild projekt som ligger dig varmt om hjärtat. Informera oss om Din donation ska vara anonym eller om Du tillåter oss publicera ditt namn på våra publikationer och på vår hemsida.

Ditt bidrag och engagemang är viktiga för oss. BG 755-4132

Vi svarar gärna på dina frågor: info@judiskkultur.se