Judisk Kultur

J! Speaking Memories
SHOAH
En film av Claude Lanzmann
Filmhuset Nov. 30 & Dec. 1

SHOAH av Claude Lanzmann

Del 1: lördag, November 30 kl. 17:00 - 22:00

Del 2: söndag, December 1 kl. 17:00 - 22:00

Bio Victor, Filmhuset Stockholm

Ett drygt decennium tog det för den franske filmaren Claude Lanzmann (1925-2018) att färdigställa sin film om förintelsen - Shoah. Den nio timmar långa filmen var klar 1985 och anses som ett mästerverk.

Claude Lanzmanns film utspelar sig i Polen, i tomrummet efter nazisternas förintelseläger under andra världskriget. En kamera söker spår i det som inte längre finns, bland de tomma barackerna i Auschwitz, snårskogen och minnesstenarna på den plats där lägret i Treblinka låg, tågen, spårområdena.

Under sitt insamlande av berättelserna om livet i de judiska ghettona, om transporterna till lägren, om ankomsten, trängseln och de fasansfulla rutinerna utkristalliserade sig ett spår, som skulle bli ämnet för Shoah, och det var det som ingen kunde berätta om, döden i gaskamrarna, Shoahskulle handla inte om överlevandet utan om döden.

Han söker upp de judiska män som tvingades arbeta i förintelselägren, träffar polska bybor som levde sina liv strax intill lägren och smygintervjuar bödlarna, de tyska nazisterna.

1985

544 min. (9 timar)

I samband med utställningen Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen på Historiska Museet.

I samarbete med Cinemateket och Historiska Museet.

J! Concert
SCHUBERT – Homecoming
Naimark & Friends Elin Rombo, sopran
Onsdag, 27 november kl. 19:00 Konstakademien, Hörsalen
J! Nobel Afton
Amos Oz – Homage
Tisdag 10 december kl. 19:00 Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105
Donera
Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige.

Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige. Donera gärna till vår verksamhet eller till ett särskild projekt som ligger dig varmt om hjärtat. Informera oss om Din donation ska vara anonym eller om Du tillåter oss publicera ditt namn på våra publikationer och på vår hemsida.

Ditt bidrag och engagemang är viktiga för oss. BG 755-4132

Vi svarar gärna på dina frågor: info@judiskkultur.se