Judisk Kultur

English
J! Symposium
PETER WEISS 100 ÅR

https://urplay.se/serie/199809-ur-samtiden-peter-weiss-100-ar

https://urskola.se/Produkter/199806-UR-Samtiden-Peter-Weiss-100-ar-Konst-och-motstand

https://urskola.se/Produkter/199807-UR-Samtiden-Peter-Weiss-100-ar-Konst-och-exil

https://urskola.se/Produkter/199808-UR-Samtiden-Peter-Weiss-100-ar-Forfattare-i-exil-i-Sverige

Benjamin Ferenc - exclusive for Judisk Kultur i Sverige
Peter Weiss 100 År- Nuremberg Trials
https://youtu.be/NrAn2vFPZBg

J! Meet the writer
Daniel Birnbaum & Ricki Neuman
Dr B
måndag 19 november Kl. 19:00 Konstakademin, Fredsgatan 12
J! Salon
Proust och det judiska
Julia Kristeva
söndag 25 november Kl. 14:00 Konstakademin, Fredsgatan 12
J! Meet the writer
Esther Perel
Ett samtal med Dorotea Bromberg
torsdag 29 november Kl. 17:30 Akademibokhandeln, Mäster Samuelsgatan 28
J! Concert
Werner Wolf Glaser
söndag 2 december Kl. 15:00 Konstakademien, Hörsalen, Fredsgatan 12
EN NOBEL AFTON TILLÄGNAD PHILIP ROTH (1933-2018)
Måndag, 10 december, kl. 19:00-22:00 inkl. paus Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105. Photo: Nancy Crampton