Judisk Kultur

Gilel Storch Award 2020 tilldelas
Gloria Steinem och Göran Persson
Prisutdelningen för 2020 års Gilel Storch Award flyttas fram till maj 2021

Prisutdelningen för 2020 års Gilel Storch Award flyttas fram ett år

Den 11 maj skulle Gloria Steinem och Göran Persson ha emottagit Gilel Storch Award 2020. På grund av Coronakrisen skjuts prisutdelningen upp till 2021.

Den amerikanska feministen och journalisten Gloria Steinem skulle ha emottagit priset vid en ceremoni i Konserthuset i Stockholm den 11 maj 2020. Det skulle även före detta statsminister Göran Persson ha gjort. Eftersom Coronakrisen innebär kraftiga restriktioner för resor och folksamlingar väljer arrangörerna för Gilel Storch Award och Institutionen för Judisk kultur i Sverige att skjuta på prisutdelningen i ett år till 2021:

"Det är naturligtvis tråkigt att behöva skjuta upp prisutdelningen men under rådande omständigheter har vi inget annat val. Nu hoppas jag att Coronakrisen lindras så snabbt som möjligt så att samhället och kulturlivet kan återgå till någon sorts normalläge", säger Lizzie Oved Scheja, VD för Judisk kultur i Sverige & Gilel Storch Award.

Frågor rörande evenemanget besvaras av Lizzie Scheja:

Lizzie.scheja@gmail.com

Frågor från media:

Peter.hammarback@kultpr.seGilel Storch Award för år 2020 tilldelas den amerikanska författaren, politiska aktivisten och feministen Gloria Steinem för hennes livslånga och hängivna insatser för kvinnorörelsen, för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Gloria Steinem (f. 1934) har vigt sitt liv åt kvinnosaken. Hon har lett protestmarscher och turnerat genom USA som efterfrågad talare. Steinem började sin professionella bana som journalist i New York. 1968 var hon med om att grunda New York Magazine där hon var redaktör och politisk journalist. Hon var likaledes med om att grunda Ms. Magazine, den första tidskrift i USA som täckte kvinnorörelsen och frågor om kvinnors rätt (snarare än att publicera texter om hushållsgöromål). 1972 stiftade Steinem tillsammans med feministen och kongressledamoten Bella Abzug, kongressledamoten Shirley Chisholm och feministen Betty Friedan organisationen National Women’s Political Caucus. Organisationen stödjer jämställdhet och verkar för att få tillstånd större jämställdhet mellan kvinnor och män vid tillsättning av offentliga tjänster. Steinem är även medstiftare till flera andra organisationer som verkar för kvinnors lika rättigheter. År 2013 tilldelade president Barack Obama Gloria Steinem Presidentens Frihetsmedalj, USA:s högsta hedersutmärkelse för civila.

Gilel Storch Award för år 2020 tilldelas Sveriges förutvarande statsminister Göran Persson för hans ihärdiga bidrag i kampen mot antisemitism och konstruktiva insatser för att etablera och stödja utbildning, forskning och vidmakthållandet av minnet om Förintelsen. Göran Persson har visat att en persons insats kan göra skillnad.

Göran Persson (f. 1949) var Sveriges statsminister mellan åren 1996 - 2006. År 1997 initierade han en kampanj för att upplysa allmänheten om Förintelsen. Detta ledde bl a till att boken “… och om detta må ni berätta” gavs ut. Boken var beställd av svenska regeringen, trycktes i 1,5 miljoner exemplar och gavs bland annat till skolbarn i Sverige som ett inslag i projektet Levande historia, även det initierat av Göran Persson. Upprättandet av The International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research skedde även det på initiativ av Göran Persson. Genom Göran Perssons hängivna insats ledde detta till The Stockholm Conference 2000, som samlade internationella ledare från politik och civilsamhälle bakom behovet för utbildning, forskning och vidmakthållandet av minnet om Förintelsen. Göran Perssons initiativ gav upphov till den s k Stockholmsdeklarationen och IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance). I oktober i år kommer en konferens mot antisemitism och för vidmakthållande av minnet om Förintelsen att äga rum i Malmö (Malmöforumet 2020). Det är en direkt uppföljning av det initiativ som för 20 år sedan togs av statsminister Göran Persson. 

Gloria Steinem och Göran Persson kommer att delta vid prisceremonin i Grünewaldsalen, Konserthuset Stockholm måndagen den 11 maj kl. 16:00-18:00, samt efterföljande mingel.

Marcus Storch, ordförande Gilel Storch Award

Lizzie Oved Scheja, VD Gilel Storch Award & Judisk kultur i Sverige

Om Gilel Storch Award

Gilel Storch Award tilldelas personer som genom framstående verksamhet har bidragit till att främja demokratiska, universella och humanistiska värden i Gilel Storchs anda. Gilel Storch (1902 -1983) gjorde hjältemodiga humanitära insatser för att rädda människor undan Förintelsen. Han föddes i Lettland, och flydde efter andra världskrigets utbrott till Sverige, där han under krävande omständigheter, förhandlade fram djärva initiativ som väsentligt bidrog till att rädda judar från Förintelsen. Gilel Storchs insatser drevs av mod, engagemang, insikt och hängivelse för medmänniskor.

Pristagare – en eller flera – väljes oberoende av nationalitet. Pristagarna bjuds in till en prisceremoni i Stockholm, liksom till att ge en offentlig föreläsning eller delta i ett seminarium över ett till priset relaterat ämne.

Pristagarna får även ett gyllene pris, designat av Annie Winblad Jakubowski: två löv som pekar i olika riktningar, en förgylld växt med en inneboende förmåga att växa oändligt.

Priset förvaltas av Storchs Stiftelse. Dess styrelse har utsett en kommitté för beslut om Gilel Storchs pris bestående av Marcus Storch (ordförande), Lizzie Oved Scheja (VD), Lars Dencik, Elisabeth Douglas, Gustaf Douglas, Michael Sohlman och Gabriel Urwitz. För prisceremonin ansvarar J! –Judisk Kultur i Sverige.

Gilel Storch Award 2018 tilldelades Joachim Gauck, tidigare president i Förbundsrepubliken Tyskland.

Gilel Storch Award 2019 gick till Ruth Bader Ginsburg, domare i USA:s högsta domstol.

Kontakt

För administrativa frågor kring prisceremonin: gilelstorchaward@gmail.com

För intervjuer och övriga frågor: lizzie.scheja@judiskkultur.se

Webbplats: www.judiskkultur.se

Gloria Steinem image: Kevin Abosch 

J! Live / Concert
Matematik à la Satane
Text: Nelly Sachs
Musik: Ivo Nilsson
I samarbete med Svensk Musikvår
Lördag 20 mars, Konstakademien
Livestream kl 19.30
J! Talks
Paul Celan
Det sena verket
Gabriel Itkes-Sznap i samtal med Anders Olsson
Torsdag 8 april kl 19.00
Online
J! Live / Literature
DEBORA FOGEL
Tomma gator och gula lyktor
Beila Engelhardt Titelman,
Sara Mannheimer, Göran Rosenberg
Annkatrin Meyerson
I samarbete med Judiska salongen, Göteborg
Onsdag, 28 April kl. 19:00
J! Talks
Natalia Ginzburg
Familjelexikon
Datum kommer inom kort
DEN UNGE PROUST
Mot Sainte-Beuve
Ulf Peter Hallberg & Jan Stolpe
J! Speaking Memories
DIE STADT OHNE JUDEN
Film: Hans Karl Breslauer (1924) Musik: Olga Neuwirth
KammarensembleN, Christian Karlsen
Panora, Malmö
I samband med utställning Speaking Memories, Malmö Museer
Sketches of Spain
Musik ur Concierto de Aranjuez
Jacob Kellerman, Christian Karlsen
Introduktion. Anders Hammarlund
Datum kommer inom kort
Återfunna röster
Stefan Johansson, Anders Carlberg
Datum kommer inom kort.
J! Concert
Double Portraits:
Chaya Czernowin
Winter Songs I-III
Kammarensemblen, Christian Karlsen
Datum kommer inom kort
J! Concert
Double Portraits: Olga Neuwirth
…..ce qui arrive…..
Text: Paul Auster
Kammarensemblen, Christian Karlsen
Datum kommer inom kort
In Memory of
Jackie Jakubowski
måndag 24 maj Kl. 19:00 Konstakademien, Fredsgatan 12
Donera
Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige.

Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige. Donera gärna till vår verksamhet eller till ett särskild projekt som ligger dig varmt om hjärtat. Informera oss om Din donation ska vara anonym eller om Du tillåter oss publicera ditt namn på våra publikationer och på vår hemsida.

Ditt bidrag och engagemang är viktiga för oss. BG 755-4132

Vi svarar gärna på dina frågor: info@judiskkultur.se