Judisk Kultur

Ruth Bader Ginsburg
domare i Förenta Staternas Högsta Domstol, tilldelas GILEL STORCH AWARD 2019
Grünewaldsalen, Konserthuset Stockholm

Gilel Storch Award år 2019 tilldelas Ruth Bader Ginsburg, domare i Förenta Staternas Högsta Domstol

Priskommitténs motivering lyder:

Domare Ruth Bader Ginsburg tilldelas 2019 års Gilel Storch Award för enastående insatser för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Under sina 25 år som ledamot av USA’s Högsta Domstol har Ruth Bader Ginsburg ihärdigt med dämpad stämma men stark röst och med lagen som instrument varit en framåtsyftande aktivist för minoriteters och kvinnors rättigheter. Med orubblig integritet, högsta intellektuella skärpa och fasta humanistiska värderingar som bas har Ruth Bader Ginsburg lyckats att åstadkomma avgörande genombrott för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Prisceremonin äger rum måndag den 6 maj i Grünewaldsalen, Konserthuset Stockholm.

Gilel Storch Award delas ut till personer som genom framstående verksamhet har bidragit till att främja demokratiska, universella och humanistiska värden i Gilel Storchs anda. Gilel Storch (1902 - 1983) gjorde hjältemodiga humanitära insatser för att rädda människor undan Förintelsen. Han föddes i Lettland, och flydde efter andra världskrigets utbrott till Sverige, där han under krävande omständigheter förhandlade fram djärva initiativ som väsentligt bidrog till att rädda judar från Förintelsen. Gilel Storchs insatser drevs av mod, engagemang, insikt och hängivelse för medmänniskor.

Pristagare – en eller flera – väljes oberoende av nationalitet. Pristagarna kommer att inbjudas till en prisceremoni i Stockholm, liksom att ge en offentlig föreläsning eller delta i ett seminarium över ett till priset relaterat ämne.

Pristagaren får Det Gyllene priset, designat av Annie Winblad Jakubowski: två löv som pekar i olika riktningar, en förgylld växt med en inneboende förmåga att växa oändligt.

Priset förvaltas av Storchs Stiftelse. Dess styrelse har utsett en kommitté för beslut om Gilel Storchs pris bestående av Marcus Storch (ordförande), Lars Dencik, Elisabeth Douglas, Gustaf Douglas, Gerald Nagler, Lizzie Oved Scheja (executive director), Michael Sohlman och Gabriel Urwitz. För prisceremonin ansvarar J! –Judisk Kultur i Sverige.

Gilel Storch Award 2018 tilldelades Joachim Gauck, f d president i Förbundsrepubliken Tyskland.

Kontakt & Information:

gilelstorchaward@gmail.com eller lizzie.scheja@gmail.com

Photo: Collection of the Supreme Court of the United States

J! Film
RBG
Söndag 28 april kl. 15:00 Konstakademien Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27C
J! Talks
Justice Ruth Bader Ginsburg
Open Lecture: Law and Lawyers in Opera
Sunday May 5 kl. 15:00 Konstakademien
J! Speaking Memories
Breven från blomman
Film & samtal
Onsdag 15 maj kl.18:30 Historiska museet
J! Salon
W.G. Sebald
Onsdag 22 maj kl. 19:00-20:30 Konstakademien
J! Arts & Science
Eric Kandel & Jeff Koons
May 30. Information about time and venue will soon follow.
J! Symposium
Jüdische Berlin
Save the Date
söndag 10 november Konstakademien
J! Nobel Afton
Amos Oz – Homage
Save the Date
tisdag 10 december Kungliga Musikhögskolan
Donera
Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige.

Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige. Donera gärna till vår verksamhet eller till ett särskild projekt som ligger dig varmt om hjärtat. Informera oss om Din donation ska vara anonym eller om Du tillåter oss publicera ditt namn på våra publikationer och på vår hemsida.

Ditt bidrag och engagemang är viktiga för oss. BG 755-4132

Vi svarar gärna på dina frågor: info@judiskkultur.se