Judisk Kultur

DIMENSIONS IN TESTIMONY
Nu pågår inspelningen för projektet
Dimensions in Testimony
med Förintelsens överlevande
Tobias Rawet & Elisabeth Citrom

Nu börjar inspelningen för projektet ”Dimensions in Testimony”, där två svenska förintelseöverlevandes berättelser förevigas med interaktiv AI-teknik.

De svenska förintelseöverlevarna Tobias Rawet (f. 1936 i Polen) och Elisabeth Citrom (f. 1931 i Transsylvanien) kommer under flera dagar att filmas med en speciell teknik när de intervjuas i en studio i Stockholm. Under inspelningen kommer de att svara på 500 –1000 intervjufrågor och berätta om sina liv före, under och efter förintelsen. Därefter skapas virtuella versioner av Tobias och Elisabeth som kan visas exempelvis på museer och i skolor. Användarna kan ställa frågor till de intervjuade och med hjälp av AI-teknik få svar direkt. I USA har omkring 25 överlevande från förintelsen spelats in i projektet.

”Dimensions in Testimony” är ett samarbete mellan Judisk kultur i Sverige, Statens historiska museer och USC Shoah Foundation. USC Shoah Foundation har tagit fram tekniken och initierat det ursprungliga projektet i USA.

– Jag är stolt över att Judisk kultur i Sverige är curator och samproducent av de första svenska vittnesmålen inom ramen för ”Dimensions in Testimony”. Ingenting kan ersätta ett personligt möte och samtal med en förintelseöverlevande, men ”Dimensions in Testimony” är ett stort steg mot att lyckas förmedla minnet av förintelsen på ett levande sätt när de överlevande inte längre är med oss, säger Lizzie Oved Scheja, VD för Judisk Kultur i Sverige, som är den som utför intervjuerna i Stockholm.

Inspelningarna med de svenska överlevande skulle ha ägt rum under våren 2020, men fick senareläggas på grund av coronapandemin. När de nu inleds är det med strikta krav på alla inblandades säkerhet ur smittskyddsaspekt.

– Tobias Rawet och Elisabeth Citrom ger sina samlade erfarenheter, sin närvaro och sina minnen till de första ”Dimensions in Testimony” -intervjuerna på svenska. Den svenska historien under förintelsen blir mer komplett, mer tillgänglig och mer mänsklig tack vare dem. Vi hoppas att besökare som hör deras historier kommer att lära sig av dem och bli inspirerade att göra mer gott i sina egna liv, säger Stephen Smith, VD för USC Shoah foundation.

Research till projektet gjördes av Suzanne Kaplan, Stéphane Bruchfeld och Carolyn Östberg. Ekonomiskt möjliggörs projektet med stöd av donatorer och medel från Utbildningsdepartementet. Inspelningen sker i Stockholm 17 augusti – 4 september. De svenska installationerna färdigställs under 2020 och 2021.

Mer info på Shoah Foundations hemsida

Foto: Erik Lernestål

J! Live / Concert
Matematik à la Satane
Text: Nelly Sachs
Musik: Ivo Nilsson
I samarbete med Svensk Musikvår
Lördag 20 mars, Konstakademien
Livestream kl 19.30
J! Talks
Paul Celan
Det sena verket
Gabriel Itkes-Sznap i samtal med Anders Olsson
Torsdag 8 april kl 19.00
Online
J! Live / Literature
DEBORA FOGEL
Tomma gator och gula lyktor
Beila Engelhardt Titelman,
Sara Mannheimer, Göran Rosenberg
Annkatrin Meyerson
I samarbete med Judiska salongen, Göteborg
Onsdag, 28 April kl. 19:00
J! Talks
Natalia Ginzburg
Familjelexikon
Datum kommer inom kort
DEN UNGE PROUST
Mot Sainte-Beuve
Ulf Peter Hallberg & Jan Stolpe
Gilel Storch Award 2020 tilldelas
Gloria Steinem och Göran Persson
Prisutdelningen för 2020 års Gilel Storch Award flyttas fram till maj 2021
J! Speaking Memories
DIE STADT OHNE JUDEN
Film: Hans Karl Breslauer (1924) Musik: Olga Neuwirth
KammarensembleN, Christian Karlsen
Panora, Malmö
I samband med utställning Speaking Memories, Malmö Museer
Sketches of Spain
Musik ur Concierto de Aranjuez
Jacob Kellerman, Christian Karlsen
Introduktion. Anders Hammarlund
Datum kommer inom kort
Återfunna röster
Stefan Johansson, Anders Carlberg
Datum kommer inom kort.
J! Concert
Double Portraits:
Chaya Czernowin
Winter Songs I-III
Kammarensemblen, Christian Karlsen
Datum kommer inom kort
J! Concert
Double Portraits: Olga Neuwirth
…..ce qui arrive…..
Text: Paul Auster
Kammarensemblen, Christian Karlsen
Datum kommer inom kort
In Memory of
Jackie Jakubowski
måndag 24 maj Kl. 19:00 Konstakademien, Fredsgatan 12
Donera
Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige.

Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige. Donera gärna till vår verksamhet eller till ett särskild projekt som ligger dig varmt om hjärtat. Informera oss om Din donation ska vara anonym eller om Du tillåter oss publicera ditt namn på våra publikationer och på vår hemsida.

Ditt bidrag och engagemang är viktiga för oss. BG 755-4132

Vi svarar gärna på dina frågor: info@judiskkultur.se