Judisk Kultur

Premiär för Dimensions in Testimony på svenska
presenteras på Malmös internationella Forum
Öppnar i Malmö den 13 oktober

Premiär för Dimensions in Testimony på svenska
– presenteras på Malmös internationella forum

Nu står den svenska versionen av installationen Dimensions in Testimony klar på Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism. Statsminister Stefan Löfven är värd för evenemanget i Malmö den 13 oktober och planerar att besöka installationen tillsammans med utbildningsminister Anna Ekström.

– Det här innebär att kunskapen om andra världskrigets värsta brott kommer att leva kvar för evigt, säger Tobias Rawet, en av de svenska förintelseöverlevande som vittnar.

Dimensions in Testimony är en interaktiv installation där vi kan samtala med överlevande från Förintelsen, även långt efter att de sista överlevande gått bort.

I mars 2020 fick Statens historiska museer i uppdrag av regeringen att utveckla en version av installationen med svenskspråkiga Förintelseöverlevandes vittnesmål. Sommaren 2020 spelades två svenska överlevande från Förintelsen in med avancerad videoteknik i en studio i Stockholm. I projektet skapas interaktiva AI-installationer av Tobias Rawet (f. 1936 Polen) och Elisabeth Citrom (f. 1931 Transsylvanien).  Produktionen är ett samarbete mellan Statens historiska museer, Judisk kultur i Sverige och USC Shoah Foundation. Produktionen betatestas just nu i samarbete med Malmö museer.

– Jag är tacksam för att den svenska regeringen stöttade vårt initiativ att producera en svensk version av Dimensions in Testimony, och är stolt över att Judisk kultur i Sverige är med i det här internationella projektet. De veckor jag tillbringade i studion tillsammans med Tobias Rawet och Elisabeth Citrom var direkt livsförändrande för mig, säger Lizzie Scheja, Judisk kultur i Sveriges VD.

Tobias Rawets interaktiva biografi blev färdig i slutet av mars i år. Nu återstår betatestande av hans system, samt alfatester av Elisabeth Citroms interaktiva biografi. Detta ska pågå fram till februari 2022. För varje fråga som ställs anpassas systemet så att de svar som ges blir allt mer precisa. Dokumentationsmetoden är utvecklad av USC Shoah Foundation som har sitt huvudkontor på University of Southern California i Los Angeles. Hittills har vittnesmål från ett 40-tal personer runt om i världen dokumenterats.

De svenska vittnesmålen från Tobias Rawet och Elisabeth Citrom kommer att finnas tillgängliga för allmänheten från 2022.

På Malmö Forum visar även Judisk kultur i Sverige och Historiska museet valda delar av utställningen ”Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen”, här med porträtt av 14 överlevande som bor i Sverige tagna av fotograf Karl Gabor på uppdrag av Judisk i Sverige samt videointervjuer.

Kontakt:

Karin Wahlen: karin@kultpr.se

Lizzie Scheja, VD Judisk kultur i Sverige: lizzie.scheja@judiskkultur.se

Mer info på Shoah Foundations hemsida

Donera
Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige.

Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige. Donera gärna till vår verksamhet eller till ett särskild projekt som ligger dig varmt om hjärtat. Informera oss om Din donation ska vara anonym eller om Du tillåter oss publicera ditt namn på våra publikationer och på vår hemsida.

Ditt bidrag och engagemang är viktiga för oss. BG 755-4132

Vi svarar gärna på dina frågor: info@judiskkultur.se