Judisk Kultur

DIMENSIONS IN TESTIMONY
Nu pågår inspelningen för projektet
Dimensions in Testimony
med Förintelsens överlevande
Tobias Rawet & Elisabeth Citrom

Nu börjar inspelningen för projektet ”Dimensions in Testimony”, där två svenska förintelseöverlevandes berättelser förevigas med interaktiv AI-teknik.

De svenska förintelseöverlevarna Tobias Rawet (f. 1936 i Polen) och Elisabeth Citrom (f. 1931 i Transsylvanien) kommer under flera dagar att filmas med en speciell teknik när de intervjuas i en studio i Stockholm. Under inspelningen kommer de att svara på 500 –1000 intervjufrågor och berätta om sina liv före, under och efter förintelsen. Därefter skapas virtuella versioner av Tobias och Elisabeth som kan visas exempelvis på museer och i skolor. Användarna kan ställa frågor till de intervjuade och med hjälp av AI-teknik få svar direkt. I USA har omkring 25 överlevande från förintelsen spelats in i projektet.

”Dimensions in Testimony” är ett samarbete mellan Judisk kultur i Sverige, Statens historiska museer och USC Shoah Foundation. USC Shoah Foundation har tagit fram tekniken och initierat det ursprungliga projektet i USA.

– Jag är stolt över att Judisk kultur i Sverige är curator och samproducent av de första svenska vittnesmålen inom ramen för ”Dimensions in Testimony”. Ingenting kan ersätta ett personligt möte och samtal med en förintelseöverlevande, men ”Dimensions in Testimony” är ett stort steg mot att lyckas förmedla minnet av förintelsen på ett levande sätt när de överlevande inte längre är med oss, säger Lizzie Oved Scheja, VD för Judisk Kultur i Sverige, som är den som utför intervjuerna i Stockholm.

Inspelningarna med de svenska överlevande skulle ha ägt rum under våren 2020, men fick senareläggas på grund av coronapandemin. När de nu inleds är det med strikta krav på alla inblandades säkerhet ur smittskyddsaspekt.

– Tobias Rawet och Elisabeth Citrom ger sina samlade erfarenheter, sin närvaro och sina minnen till de första ”Dimensions in Testimony” -intervjuerna på svenska. Den svenska historien under förintelsen blir mer komplett, mer tillgänglig och mer mänsklig tack vare dem. Vi hoppas att besökare som hör deras historier kommer att lära sig av dem och bli inspirerade att göra mer gott i sina egna liv, säger Stephen Smith, VD för USC Shoah foundation.

Research till projektet gjördes av Suzanne Kaplan, Stéphane Bruchfeld och Carolyn Östberg. Ekonomiskt möjliggörs projektet med stöd av donatorer och medel från Utbildningsdepartementet. Inspelningen sker i Stockholm 17 augusti – 4 september. De svenska installationerna färdigställs under 2020 och 2021.

Mer info på Shoah Foundations hemsida

Foto: Erik Lernestål

J! Live / Concert
Sketches of Spain
Konsert & samtal
Information kommer inom kort
Donera
Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige.

Bli vän och supporter till Judisk kultur i Sverige. Donera gärna till vår verksamhet eller till ett särskild projekt som ligger dig varmt om hjärtat. Informera oss om Din donation ska vara anonym eller om Du tillåter oss publicera ditt namn på våra publikationer och på vår hemsida.

Ditt bidrag och engagemang är viktiga för oss. BG 755-4132

Vi svarar gärna på dina frågor: info@judiskkultur.se